WORKSHOP TANEČNÍ DRAMATURGIE V PONCI

Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec

vás zve na

WORKSHOP TANEČNÍ DRAMATURGIE

(30/06 - 04/07 2017, PONEC - divadlo pro tanec)

Workshop nabídne praktické nástroje a cvičení, která účastníkům umožní reflektovat, hodnotit a nakonec i proměnit svůj tvůrčí přístup. Nad symboly kříže, kruhu a labyrintu budeme diskutovat klíčové polarity tvůrčího procesu, tedy vnímání, tvorbu, intuici a prožívání. Skrze praktická cvičení i čistě fyzickou aktivitu budeme zkoumat, jak přínosná může v tomto ohledu být postava dramaturga - i její možné podoby – svědek, partner v dialogu, střihač. Mimo jiné se zaměříme na proces střihu a roli rytmu a přechodů.

Zaměříme se:
- na vnímání (co hledám?)
- artikulaci (jak se vyjádřit tak, abych co nejlépe dosáhl/a toho, co hledám?)
- interdisciplinární metody (jak pracují umělci v jiných oborech a jak mohu tyto metody transponovat do své oblasti působení ?)

Cílem workshopu je otevřít účastníkům nový pohled na jejich vlastní tvůrčí a choreografickou metodu.

LEKTOR

Dr. Guy Cools je taneční dramaturg, v současné době působí jako docent na výzkumném institutu Atrts in Society v Tilburgu a jako hostující profesor na univerzitě v Gentu. Jako taneční kritik, kurátor a dramaturg spolupracoval s řadou výrazných osobností taneční scény, mezi něž patří Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lia Haraki (CY), Akram Khan (UK), Arno Schuitemaker (NL) nebo Stephanie Thiersch (DE). V poslední době mu vyšly dvě zásadní publikace - The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts (Etická rovina umění: nástup ekologického přístupu v živém umění; spolu s Pascal Gielen, 2014) a In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (Na rozmezí tanečních kultur: aspekt migrace v uměleckém vyjádření Sidi Larbi Cherkaouiho a Akrama Khana, 2015). V současné době žije ve Vídni.

PRAKTICKÉ INFORMACE

• Workshop je koncipován do dvou bloků, vždy v anglickém jazyce:
II. blok | 30/06 - 04/07 2017 | 09:00 - 13:00 | PONEC - divadlo pro tanec

Noví účastníci jsou zváni na celých 5 dopolední, z nichž první dvě budou věnována tématům z I. bloku, zatímco účastníci I. bloku budou mít možnost individuálních konzultací v odpoledních hodinách.

(I. blok | se uskutečnil 31/01 – 04/02 2017 | Studio ALTA a PONEC - divadlo pro tanec)

Od třetího dne budou všichni účastníci společně.

- společná práce účastníků zahrnuje i praktická cvičení

Workshop je určen pro choreografy/choreografky aktuálně v procesu tvorby díla
(individuálně či ve dvojici s jiným umělcem – např. dramaturgem, tanečníkem apod.)
Kapacita workshopu je limitována
Cena:1 000,- Kč / á osoba

REZERVACE

Doporučujeme včasnou rezervaci na e-mailu alena.brozova@tanecpraha.eu,
nejpozději do 06/06 2017.
Účastníci workshopu budou vybráni na základě zaslaného CV (max. 1 strana) a *motivačního dopisu (max. 1,5 strany), nejlépe v angličtině.

*
Čím by byla účast na workshopu pro Vás přínosná?
Jaké cíle byste chtěl/a dosáhnout účastí na tomto workshopu?
Pakliže si přejete účastnit workshopu společně s někým dalším z tvůrčího týmu, kdo by to byl?

---
Pořadatel: Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec
Za podpory: MK ČR, MHMP, Zastoupení vlámské vlády v ČR, Rakouské kulturní fórum v Praze

Tanec Praha