Evropský den diváků

Jak bude Evropský den diváků probíhat?
Je to den, kdy se diváci, dramaturgové a umělci setkají na jednom místě a diskutují o divadle, o tanci a o umění obecně. Pro diváky, jakožto širokou veřejnost, je to příležitost, aby si byli vědomi toho, jak mohou i oni sami ovlivnit umělecký, tvůrčí proces.
Jedinečná akce se bude konat v místech zúčastněných organizací v různých časech, aby se vyrovnal časový posun: začínaá se v 17:00 ve Velké Británii, v 18:00 ve střední Evropě a v 19:00 ve východní Evropě.
Tento den můžete sledovat dění na Facebookové skupině, která je přístupná všem, k
teří se chtějí účastnit akce, sdílet názory a podělit se o své divácké zkušenosti.

Evropský den divákůEuropean Spectators Day

Tanec Praha