Divácká porota ČTP 2017

Divácká porota úspěšně odhlasovala výběr děl pro letošní festival ČTP. Od podzimu se diváci scházeli a debatovali o představních, umělcích a jejich tvorbě a řešili co znamená kvalita díla, jaké prvky jak působí na diváka a kam se český současný tanec vyvíjí. Setkali i s redaktory našich hlavních tanečních médií - Taneční zona a Taneční aktulity - probírali práci recenzentů a kritiků a jejich styl hodnocení. Mezi pravidelnými setkání samozřejmě navštěvovali jednotlivá představení osobně, aby umělecký dojem vyvolal kompletní zážitek. 

Diváci vybrali 3 představení, která budou během České taneční platformy prezentována. Jejich volbu se dozvíte již brzy!

 

3. etapa

Divácká porota ČTP 2017

Divácká porota úspěšně odhlasovala výběr děl pro letošní festival ČTP. Od podzimu se diváci scházeli a debatovali o představních, umělcích a jejich tvorbě a řešili co znamená kvalita díla, jaké prvky jak působí na diváka a kam se český současný tanec vyvíjí. Setkali i s redaktory našich hlavních tanečních médií - Taneční zona a Taneční aktulity - probírali práci recenzentů a kritiků a jejich styl hodnocení. Mezi pravidelnými setkání samozřejmě navštěvovali jednotlivá představení osobně, aby umělecký dojem vyvolal kompletní zážitek. 

Diváci vybrali 3 představení, která budou během České taneční platformy prezentována. Jejich volbu se dozvíte již brzy!

 

2. etapa

Diváckou porotu pro sezónu 2015/2016 tvořila skupina 11 aktivních diváků, kteří chodili na pravidelná setkání a diskutovali o představeních. Celkem shlédli 35 děl přihlášených na Českou taneční platfomu 2016, a to buď přímo v divadlech a nebo na video záznamu. Po několika diskuzích probíhajících nejen mezi členy poroty, ale i s dalšími odborníky ze světa tance či přímo tanečníky, vybrali v lednu 3 představení pro ČTP 2016. 
Jejich výběr se kromě jedno představení shodoval s rozhodnutím odborné poroty. Vybraná díla poté mohla shlédnout i široká veřejnost v rámci dubnového festivalu. Jejich seznam vidíte níže:
 

Divácký výběr pro ČTP 2016

Staňte se součástí divácké poroty při výběru tanečních představení na ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU 2016

Zajímá vás, jak pracuje odborná porota při tvorbě programu ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY? Tanec Praha právě hledá členy Diváckého výběru pro ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU 2016, kteří získají možnost sledovat všechna přihlášená taneční představení z video záznamu popř. živě, zúčastní se čtyř setkání s vybranými členy odborné dramaturgické poroty a na závěr budou hlasovat o třech představeních, která by doporučili zařadit na program ČTP. Bude-li výběr diváků odlišný od výběru odborné poroty, bude dané dílo zařazeno do off programu ČTP. Váš názor nás zajímá!


Členové Diváckého výběru získají:

 • Nepřenosnou 50% slevu na všechna představení přihlášená na ČTP 2016
 • Členství v Klubu diváků divadla PONEC
 • Účast na čtyřech diskusních setkáních se členy odborné poroty výběru na ČTP 2016
 • 1 nepřenosnou vstupenku na vybraná 3 představení v rámci ČTP 2016
 • 1 nepřenosnou vstupenku na představení po diskusních setkáních v divadle PONEC

 

Setkání diváků se členy odborné dramaturgické poroty ČTP 2016 se budou konat v divadle PONEC:

 • Ne | 18. 10. | 17:00 | po setkání následuje představení Physical Jerks souboru DOT504 / Paul Blackman | 20:00

 • Pá | 06. 11. | 18:00 | po setkání následuje představení Příští přísliby - mladá česká krev Konzervatoře Duncan centre a DOGTOWN od Prague Pride / Nadar Rosano | 20:00

 • So | 21. 11. | 17:00 | NOC DIVADEL – komentovaná prohlídka divadla PONEC
                      | 18:00 | European Spectators Day – moderovaná diskuse k projektu Be SpectACTive! za účasti umělců, kteří byli vybráni partnery sítě

 • Čt | 03. 12. | 18:00 | po setkání následuje představení GUIDE Věrky Ondrašíkové | 20:00 | premiéra

 • Čt | 21. 1. 2016 | závěrečná debata se členy odborné poroty, závěrečné hlasování o Diváckém výběru pro ČTP 2016

Zájemci o účast v Diváckém výběru se mohou hlásit na email: michaela.prikopova@tanecpraha.eu

 

1. etapa

únor – květen 2015

Zapojte se do přípravy programu v divadle Ponec na příští rok!

Můžete také nahlédnout zblízka do tvůrčího procesu českých i zahraničních umělců.
Tanec Praha / Ponec – divadlo pro tanec se podílí na experimentu devíti evropských kulturních organizací a tří výzkumných institucí, které spojuje projekt BeSpectACTive! podpořený programem Kreativní Evropa na léta 2014 – 2018.

Projekt otevírá a zkoumá nové cesty práce s publikem, a to několika různými způsoby, například otevřenými zkouškami či diskusemi nad dramaturgií divadel. Zároveň přináší významné příležitosti českým profesionálním tanečním umělcům zapojit se do mezinárodních koprodukcí a získat solidní podmínky pro tvůrčí rezidence v zahraničí.

Novým způsobem práce divadel s veřejností je tzv. participativní plánování – „participatory planning“. Zveme diváky, kteří se aktivně zajímají o tvorbu programu v našem divadle, aby se pravidelně setkávali s uměleckým vedením divadla, diskutovali nad konkrétními díly a podělili se o své pocity a názory. Mají tak šanci podílet se na výběru z bohaté nabídky děl. První sérii workshopů s diváky věnujeme programu Evropských tanečních laboratoří, které jsou součástí festivalu TANEC PRAHA. Díla zařazená do Evropských tanečních laboratoří se vybírají z prioritních TOP20 mladých choreografických talentů evropské taneční platformy Aerowaves (www.aerowaves.org).
Workshopy jsou otevřeny zdarma každému, studentům stejně jako seniorům, naprostým laikům ale i profesionálům, všem, kdo se chtějí dovědět více o zákulisí divadla a procesech v pozadí.

Harmonogram „audience workshops Be SpectACTive!“ pro 1. etapu od února do května 2015:
1) středa 4. 2. 
2) středa 18. 2. 
3) středa 4. 3.
4) středa 18. 3.
5) středa 1. 4.
6) Spring Forward Barcelona 17.–19. 4. – přímé přenosy vybraných děl – bude upřesněno podle programu festivalu ve Španělsku
7) středa 29. 4.
8) středa 13. 5.
9) středa 27. 5.

Workshopy budou probíhat od 17:30 hodin v prostorách divadla Ponec v délce max. 1,5 hodiny.

Registrujte se k účasti na projektu BeSpectACTive vyplněním formuláře a zasláním na email jaroslava.tomanova@tanecpraha.eu

České rezidenční projekty

Češi jsou nejúspěšnějšími umělci v projektu Be SpectACTive! a získávají tak výraznou podporu nových tvůrčích projektů včetně rezidencí v zahraničí! Díky velmi dobře zpracovaným projektům již získali v networku financovaném z Kreativní Evropy příspěvek na tvorbu 2 menších a 2 větších projektů, které jsou základem nových představení! Jejich společným jmenovatelem je proces tvorby zameřený na práci s veřejností.
Michal Záhora/NANOHACH již úspěšně uvádí dílo DEVOID, které vznikalo na tvůrčích rezidencích v rumunském Sibiu a italském Sansepolcru a uvedl ho v Itálii, Čechách a ve Slovinsku. Téma představení vyplynulo z rozborů dopisů, které přinesli účastníci workshopů, které Michal Záhora vedl.
Tanečnice a choreografka Barbora Látalová spolu se Zdenkou Brungot Svítekovou připravily projekt DIFFERENT?! v dubnu 2016. Interaktivní představení pro dospělé založené na osobních zkušenostech účastníků z řad diváků, se kterými umělci pracovali během svých rezidencí v Praze, Budapešti a Lublani. Na představení pracovli špičkoví tanečníci z nichž většina má dlouholetou zkušenost s působením v zahraničí, např. Kateřina Dietzová, Daniel Raček či KimJun Wan (Farma v Jeskyni).
Na podzim roku 2015 se k vybraným umělcům v koprodukcích Be SpectACTive! přidali Tereza Hradilková s Klárou Alexovou a Einat Ganz (projekt na rok 2016). Projekt OTHERLANDS se zabývá působením společenského prostředí na člověka. Konkrétně na ženy v cizím kulturním prostředí a jejich roli v něm. Jak je tento vliv odlišný, jak se v něm ženy pohybují, vyvíjejí a jaké to má důsledky.

A v neposlední řadě Viliam Dočolomanský/Farma v jeskyni s novou tvůrčí vizí na rok 2017. Viliam Dočolomanský se tentokrát rozhodl postavit se do role hudebního skladatele. Skrze hudbu chce zformulovat a vyjádřit inspiraci ze setkávání s tanečníky a rozvíjet tak svou obvyklou práci novým směrem.

„Žádný z osmi partnerů networku nemá tolik úspěšných umělců, vysoká kvalita a promyšlenost českých projektů je jednoznačně znát, někteří partneři zatím uspěli pouze s jedinou nabídkou a my už máme čtyři... Vážím si práce našeho týmu, který velmi úzce spolupracuje s každým osloveným umělcem, což vysoce oceňuje také výzkumný tým networku," dodává Yvona Kreuzmannová.